• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Thông tin về xử lý công tác xử lý rác thải từ tàu, thuyền.

Email In PDF.

Thông tin về hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải từ tàu, thuyền được Cảng Đoạn Xá và các đơn vị xử lý chất thải CN và chất thải nguy hại được ký kết ngày 02/01/2018.

Thông tin hợp đồng với công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng: Xem tại đây

Thông tin hợp đồng với công ty TNHH Thương mại và xây dựng An Sinh (Đơn vị thu gom vận chuyển CTNH): Xem tại đây

 

  

 

Ảnh mới nhất

Sponsored