• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Sơ yếu lý lịch các ứng viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Email In PDF.

Sơ yếu lý lịch các ứng viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên Hoàng Văn Quang: Xem và download tại đây

- Sơ yếu lý lịch ứng viên Trần Việt Hùng: Xem và download tại đây 

- Sơ yếu lý lịch ứng viên Mai Thị Yên Thế: Xem và download tại đây 

- Sơ yếu lý lịch ứng viên Vũ Cảnh Toàn: Xem và download tại đây 

- Sơ yếu lý lịch ứng viên Nguyễn Thị Hoa: Xem và download tại đây 

- Sơ yếu lý lịch ứng viên Nguyễn Ngọc Đào: Xem và download tại đây 

- Sơ yếu lý lịch ứng viên Trương Thị Xoa: Xem và download tại đây 

 

Ảnh mới nhất

Sponsored