• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Nhân sự

1.      Ông Hoàng Văn Quang

Chức vụ   :

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Giới tính  :

Nam

Năm sinh :

1972

Quốc tịch :

Việt Nam

Dân tộc    :

Kinh

Địa chỉ     :

Số 18 Tam Bạc, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trình độ  :

 

 
2.      Ông Trần Việt Hùng

Chức vụ   :

Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

 

Giới tính  :

Nam

Năm sinh :

1972

Quốc tịch :

Việt Nam

Dân tộc    :

Kinh

Địa chỉ     :

84 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền - Hải Phòng.

Trình độ  :

Cử nhân Kinh tế đối ngoại

 
3.      Bà Mai Thị Yên Thế

Chức vụ   :

Uỷ viên Hội đồng Quản trị

 

Giới tính  :

Nữ

Năm sinh :

1967

Quốc tịch :

Việt Nam

Dân tộc    :

Kinh

Địa chỉ     :

Khu 2 Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng

Trình độ  :

Cử nhân Tài chính kế toán


4. Bà Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ   :

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

 

Giới tính  :

Nữ

Năm sinh :

1968

Quốc tịch :

Việt Nam

Dân tộc    :

Kinh

Địa chỉ     :

Số nhà 38B/113 Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Trình độ  :

Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển


5. Ông Phạm Quang Tuấn

Chức vụ   :

Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty

 

Giới tính  :

Nam

Năm sinh :

1971

Quốc tịch :

Việt Nam

Dân tộc    :

Kinh

Địa chỉ     :

30A/309 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Trình độ  :

Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển

 
 
 

 

Ảnh mới nhất

Sponsored