• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Mục tiêu phát triển

Với chiến lược đa dạng hoá danh mục các dịch vụ, mở rộng vùng kinh doanh, Cảng Đoạn Xá đang đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ có tỷ lệ sinh lời cao nhằm đáp ứng tốt hơn nữa những nhu cầu của khách hàng như:
     - Kho ngoại quan
     - CFS ( Container Freight Station: Kho hàng lẻ )
     - ICD
     - Mở rộng khu xếp dỡ  hàng Container
     - Dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng quá cảnh, hàng triển lãm, hàng công trình, hàng của các cơ quan ngoại quan.
 Cùng với những chiến lược đang được thực hiện, Cảng Đoạn Xá liên tục tìm kiếm các sản phẩm có chất lượng cao cho khách hàng. Điều này được thể hiện qua việc Công ty đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dây chuyền xếp dỡ container. Tổng vốn chủ sở hữu của Công ty tăng từ 35 tỷ đồng từ 01/11/2001 lên đến thời điểm 31/03/2007 là 54,6 tỷ đồng( đã thanh toán cổ tức năm 2006 cho các cổ đông là 15%). 
    Tạo ra một mạng lưới khách hàng đông đảo thông qua việc áp dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá thành, xây dựng mức giá cạnh tranh. Hợp tác với Cảng Quảng Ninh và mở tuyến vận tải gom hàng container tại các vùng thuộc Bắc Bộ chuyển về Đoạn Xá (Dịch vụ Logistic).
    Nhận thức rõ tầm quan trọng của Hệ thống quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ trong chiến lược kinh doanh của Công ty, Cảng Đoạn Xá đang tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Chính sách chất lượng của Cảng Đoạn Xá là luôn cung ứng các dịch vụ với chất lượng cao, uy tín cho khách hàng. Mục tiêu và mong muốn của chúng tôi là:
 
 “ Xây dựng thương hiệu Cảng Đoạn Xá thực sự mạnh và có uy tín trên thị trường trong nước và ngoài nước. Duy trì ổn định và phát triển dịch vụ bền vững đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu”
 

Xây dựng phương thức:             " Nhanh chóng - An toàn – Chính xác - Hiệu quả"
 

Ảnh mới nhất

Sponsored