• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Chức năng nhiệm vụ

Phát triển bền vững như là một trong những cảng hàng đầu trong hệ thống cảng vùng Duyên hải phía Bắc của Đất nước, với vị trí nằm ở cửa ngõ thông ra Biển Đông, Cảng Đoạn Xá có chức năng nhiệm vụ sau:

- Xếp dỡ hàng hoá thông qua cảng
- Lai dắt, hỗ trợ tàu ra vào cảng trong khu vực
- Kinh doanh kho bãi
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ và đường thuỷ
- Cung ứng các dịch vụ phục vụ chủ tàu và khách hàng thông qua cảng
- Cung ứng điện nước, sửa chữa cơ khí
- Các dịch vụ khác có liên quan ….
 

Ảnh mới nhất

Sponsored