• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức

BL Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Báo cáo tài chính quý III/2017. Administrator 150
2 Báo cáo về sự thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn (PYN ELITE FUND) Administrator 142
3 Thông báo tuyển dụng Trưởng phòng và Nhân viên Kinh doanh Administrator 189
4 Thông báo tuyển dụng tháng 9: Thợ sửa chữa máy, cơ khí Administrator 127
5 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung Administrator 116
6 Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quết đang lưu hành Administrator 133
7 Bảng niêm yết giá dịch vụ Cảng biển Administrator 185
8 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Administrator 150
9 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 Administrator 156
10 Thông báo giải thích những biến động về tình hình hoạt động SXKD giữa Quý II/2016 và Quý II/2017 Administrator 167
11 Báo cáo tài chính quý II/2017 Administrator 217
12 Thông báo tuyển dụng tháng 07/2017 Administrator 289
13 Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán Tài chính năm 2017 Administrator 154
14 Thông báo về ngày cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Administrator 167
15 Thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 Administrator 247
16 Thông báo tuyển dụng tháng 5/2017 Administrator 464
17 Báo cáo thường niên năm 2016 Administrator 292
18 Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Administrator 401
19 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Administrator 378
20 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 Administrator 364

Trang 1 của 8

Ảnh mới nhất

Sponsored