• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức

BL Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Bầu cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Administrator 12
2 Nội dung tờ trình đại hội cổ đông Cty Cổ phần Cảng Đoạn Xá Năm 2019 Administrator 14
3 Thư mời và chương trình đại hội cổ đông công ty CP Cảng Đoạn Xá năm 2019. Administrator 18
4 Biểu giá dịch vụ Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2019 Administrator 12
5 Thông báo mua cổ phần của Transvina. Administrator 41
6 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 Administrator 33
7 Hợp đồng thu gom rác thải tại tàu, thuyền cảng Đoạn Xá năm 2019. Administrator 27
8 Nghị quyết hội đồng quản trị Cảng Đoạn Xá 2019. Administrator 191
9 Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc Cảng Đoạn Xá Administrator 141
10 Báo cáo tài chính quý 4/2018 Administrator 144
11 Báo cáo tài chính quý 3/2018 Administrator 278
12 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 Administrator 385
13 Nghị quyết hội đồng quản trị Administrator 364
14 Báo cáo tài chính quý 2/2018 Administrator 395
15 Thông báo hoat động sản xuất kinh doanh quý 2/2018 Administrator 324
16 Thông báo kiểm toán Cảng Đoạn Xá 2018 Administrator 355
17 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đoạn Xá năm 2018 Administrator 523
18 Biên bản đại hội đồngcổ đông thường niên Cảng Đoạn Xá năm 2018 Administrator 379
19 Sơ yếu lý lịch các ứng viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 Administrator 430
20 Đơn đề cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Administrator 333

Trang 1 của 10

Ảnh mới nhất

Sponsored