• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức

BL Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
161 Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 tại đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 Administrator 2401
162 Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên CTCP Cảng Đoạn Xá năm 2013 tham khảo Administrator 2139
163 Thư mời và giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 Administrator 1885
164 Thông báo giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông nội bộ Administrator 2089
165 Công văn chốt quyền Đại hội Cổ đông 2013 Administrator 2227
166 Báo cáo tài chính năm 2012 Administrator 2376
167 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 Administrator 2165
168 Thông tin, hình ảnh về Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IV CTCP Cảng Đoạn Xá Administrator 2887
169 Thông báo về nội dung Nghị quyết HĐQT 25/12/2012 Administrator 2208
170 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2012 Administrator 2154
171 Trích nghị quyết hội đồng quản trị ngày 16/11/2012 Administrator 3177
172 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 Administrator 2582
173 Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2012 Administrator 2528
174 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 Administrator 2359
175 Thông báo lựa chọn công ty kiểm toán 2012 Administrator 2376
176 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 Administrator 3260
177 Nghị quyết Đại hội cổ đông 2012 Administrator 2948
178 Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2011, kế hoạch năm 2012 Administrator 3330
179 Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2012 Administrator 3497
180 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 Administrator 3175

Trang 9 của 11

Ảnh mới nhất

Sponsored