• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức

BL Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
21 Dự thảo Báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch 2018 trình Đại hội cổ đông năm 2018 Administrator 230
22 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2018 Administrator 165
23 Điều lệ sửa đổi bổ sung Cảng Đoạn Xá năm 2018. Administrator 179
24 Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đông quản trị, ban kiểm soát công ty CP Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2018-2023. Administrator 199
25 Thư mời và chương trình đại hội cổ đông năm 2018 Cảng Đoạn Xá Administrator 208
26 Thông tin về xử lý công tác xử lý rác thải từ tàu, thuyền. Administrator 235
27 Báo cáo tài chính năm 2017. Administrator 483
28 Thông báo quyết định bán cổ phiếu DVP Administrator 456
29 Thông báo giải thích những biến động về tình hình hoạt động SXKD giữa Quý 4/2017 và Quý 4/2016 Administrator 680
30 Báo cáo tài chính Quý 4/2017 Cảng Đoạn Xá Administrator 618
31 Thông báo về ngày đăng kí họp cổ đông Administrator 360
32 Báo cáo về sự thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn (SAMARANG UCITS) Administrator 292
33 Báo cáo về sự thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn (HALLEY SICAV) Administrator 310
34 Báo cáo tài chính quý III/2017. Administrator 531
35 Báo cáo về sự thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn (PYN ELITE FUND) Administrator 518
36 Thông báo tuyển dụng Trưởng phòng và Nhân viên Kinh doanh Administrator 641
37 Thông báo tuyển dụng tháng 9: Thợ sửa chữa máy, cơ khí Administrator 542
38 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung Administrator 562
39 Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quết đang lưu hành Administrator 525
40 Bảng niêm yết giá dịch vụ Cảng biển Administrator 595

Trang 2 của 10

Ảnh mới nhất

Sponsored