• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức

BL Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
21 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán Administrator 255
22 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Administrator 248
23 Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty Administrator 236
24 Dự thảo Báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch 2018 trình Đại hội cổ đông năm 2018 Administrator 277
25 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2018 Administrator 213
26 Điều lệ sửa đổi bổ sung Cảng Đoạn Xá năm 2018. Administrator 226
27 Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đông quản trị, ban kiểm soát công ty CP Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2018-2023. Administrator 243
28 Thư mời và chương trình đại hội cổ đông năm 2018 Cảng Đoạn Xá Administrator 255
29 Thông tin về xử lý công tác xử lý rác thải từ tàu, thuyền. Administrator 302
30 Báo cáo tài chính năm 2017. Administrator 555
31 Thông báo quyết định bán cổ phiếu DVP Administrator 531
32 Thông báo giải thích những biến động về tình hình hoạt động SXKD giữa Quý 4/2017 và Quý 4/2016 Administrator 731
33 Báo cáo tài chính Quý 4/2017 Cảng Đoạn Xá Administrator 669
34 Thông báo về ngày đăng kí họp cổ đông Administrator 409
35 Báo cáo về sự thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn (SAMARANG UCITS) Administrator 346
36 Báo cáo về sự thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn (HALLEY SICAV) Administrator 361
37 Báo cáo tài chính quý III/2017. Administrator 572
38 Báo cáo về sự thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn (PYN ELITE FUND) Administrator 602
39 Thông báo tuyển dụng Trưởng phòng và Nhân viên Kinh doanh Administrator 734
40 Thông báo tuyển dụng tháng 9: Thợ sửa chữa máy, cơ khí Administrator 621

Trang 2 của 10

Ảnh mới nhất

Sponsored