• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tin tức

BL Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
61 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách người sở hữu CK Administrator 598
62 Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc: bà Nguyễn Thu Hằng Administrator 818
63 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2016 Administrator 1023
64 Thông báo: ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung CTCP Cảng Đoạn Xá Administrator 793
65 Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu CTCP Cảng Đoạn Xá Administrator 798
66 Báo cáo kết quả PHCP để trả cổ tức và PHCP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Administrator 1091
67 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016 Administrator 915
68 Báo cáo tài chính đã soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 - 30/06/2016 Administrator 1050
69 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2016 Administrator 1011
70 Thông báo giao dịch cổ phiếu: Mai Thị Yên Thế Administrator 950
71 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 2016 Administrator 818
72 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Administrator 931
73 Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 Administrator 1391
74 Thư mời kiểm toán năm 2016 Administrator 1115
75 Báo cái Tài chính Quý I năm 2016 Administrator 986
76 Quyết định miễn nhiệm Phó tổng giám đốc: Ông Bùi Tú Anh Administrator 1075
77 Báo cáo thường niên 2015 Administrator 1149
78 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Administrator 1218
79 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Administrator 1132
80 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (sửa đổi, bổ sung ngày 12/03/2016) Administrator 939

Trang 4 của 10

Ảnh mới nhất

Sponsored